Vidgrenien sukuyhdistyksen historia

Matts Gustav Widgrenin jälkeläisten sukuyhdistys perustettiin 5.7.1959 Iisalmella. Paikalla oli 27 suvun jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi raatimies Kalle Widgren Lahdesta ja sihteerinä Reino Savolainen Vieremän Pyöreeltä. Yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Kalle Widgren ja sihteeriksi sekä rahastonhoitajaksi sairaanhoitaja Aili Vidgren Iisalmelta. Lisäksi hallituksen jäseniksi tulivat valituiksi maanviljelijät Risto Vidgren Pyöreeltä, Janne Vidgren Sallisenmäestä ja Taavetti Vidgren Sukevalta. Sukuyhdistys otti tavoitteekseen järjestää säännöllisesti sukutapaamisia ja koota suvun menneisyyteen liittyviä tietoja ja esineitä.

Vuodesta 1959 lähtien Vidgrenien sukuyhdistys on järjestänyt sukutapaamisia 2-3 vuoden välein. Kesällä 2015 oli 25. sukutapaaminen. Kesällä 2018 pidettiin kolmipäiväinen kokous Vieremällä. Lokakuussa 2019 on sukuyhdistyksemme 60-vuotiskokous Iisalmessa.